MasterPlan Nova Star Burst

Pet name: NOVA  or  NOVASOVA

MASTERPLAN NOVA STAR BURST

D.O.B 25.08.2017

Sire: CH. LE PETIT PRINCE DE L’ETOILE du SOIR

Dam: MADDISON DE MIDILYS